Mediteran accommodation

/   mediteranaccommodation.com     Travel   / Crnogorski  

2019-06-14 09:27:53

Objavila M.L.B. [ Pobjeda ]

BAR

Nepovoljni vremenski uslovi u predsezoni nijesu bitnije uticali na broj gostiju u Baru, kazao je direktor Turističke organizacije tog grada Emil Kukalj i dodao da treba raditi na razvoju turističkog proizvoda na koji vremenske prilike neće znatnije uticati.

Prema njegovim riječima, iako je u jednom periodu broj posjetilaca bio na nešto nižem nivou u odnosu na prošlu godinu, u drugom, nakon proljepšavanja vremena, su čak zabilježili blago povećanje.

Kukalj je rekao Pobjedi da treba raditi na razvoju turističkog proizvoda na koji vremenske prilike neće znatnije uticati.

“Mislim na razvoj kulturnog turizma, kao i na onaj koji je zasnovan na konkretnim događajima”, naveo je on.

Sa aspekta promocije Bara kao primamljive turističke destinacije, kako je dodao Kukalj, urađene su kvalitetne prezentacije u zemljama okruženja i na području Zapadne Evrope.

Prema njegovim riječima, povratne informacije posjetilaca sajmova su izuzetno pozitivne, a najveće interesovanje vlada za ponudu tokom ljeta.

“Pokušavamo kako turistima, tako i profesionalcima iz oblasti turizma, turoperatorima i medijima da Bar predstavimo kao destinaciju za cjelogodišnji odmor”, kazao je Kukalj, navodeći da iako je taj plan izazov, nije neizvodljiv.

Izgradnjom nekoliko hotela visoke kategorije na atraktivnim lokacijama, Bar prerasta u destinaciju koja može da odgovori zahtjevima posjetilaca visoke platežne moći naviklim na luksuz.

Kukalj je istakao da taj razvoj treba da prati i adekvatna infrastruktura.

Turistički poslenici zadovolji su i učinkom i benefitima koje grad pod Rumijom posljednjih godina ima od kruzing turizma.

“Do skoro se Bar nije ni pominjao kao destinacija u kojoj je moguć razvoj i tog vida turizma”, kazao je Kukalj.

Barani i njihovi gosti ovog ljeta, tradicionalno, mogu da očekuju paletu zabavnih sadržaja, programa i manifestacija.

Prema finansijskim izvještajima, Turistička organizacija Bar je prošle godine od boravišne takse i članskog doprinosa prihodovala oko 1,1 milion eura.

Kukalj je naveo da je ove godine izmijenjen Zakon o turističkim organizacijama, pa će se članski doprinos obračunavati na drugačiji način.

“Vjerovatno će doći do pada kada je u pitanju naplata, jer će se članski doprinos obračunavati na iznos dobiti, a ne na osnovu prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Ipak, vjerujemo da ćemo pad prihoda u tom segmentu uspjeti da nadomjestimo”, zaključio je Kukalj.


rtcg.me rtcg.me
kukalj broj nije bitnije gostiju rtcg turizma uticalo kazao vrijeme posjetilaca turistike


User comments