Mediteran accommodation

/   mediteranaccommodation.com     Travel   / Crnogorski  

2019-07-12 20:27:39

[ Mina, Objavila: R.P. ]

UZORCI POKAZALI

Uzorci vode, uzorkovani iz rijeka Ćehotina i Vezišnica, su van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, pokazala je analiza Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI).

Inspektor Dragan Šekularac dostavio je 6. jula CETI-ju uzorke ribe i vode iz Ćehotine koji su proslijeđeni Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji, u cilju patomorfološkog pregleda.

Uzrokovanja su urađena na rijeci Ćehotini, 11 kilometara nizvodno prema Gradcu, rijeci Vezišnici kod restorana Ognjište kao i iz Ćehotine kod pekare u Židovićima.

Prema rezultatima analize, uzorci vode na rijeci Ćehotina 11 kilometara nizvodno od Gradca su van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosi pH i sadržaja nitrita i ortofosfata , kaže se u nalazu CETI-ja, prenosi PV portal.

Navodi se da je uzorak vode uzrokovan na riječi Vezišnica van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosti pH i sadržaja nitrita.

I uzorak iz rijeke Ćehotina, kod pekare u Židovićima je iznad svih klasa zbog povećane vrijednosti ortofosfata.

Rezultati analize pokazuju promjene u pH tokom vremena, što navodi na zaključak da su vrijednosti pH vode u periodu dešavanja akcidenta bile iznad izmjerenih 8. jula , kaže se u analizi.


rtcg.me rtcg.me
svih klasa vode voda rtcg povrinskih propisanih uredbom klasifikaciji kategorizaciji ehotina podzemnih


User comment