Mediteran accommodation

/   mediteranaccommodation.com     Travel   / Crnogorski  

2019-10-21 13:03:19

[ Objavila B.B. ]

PROJEKAT U HERCEG NOVOM

Put Počivanje-Kruševice-Vrbanj u hercegnovskoj opštini biće proširen, a za taj projekat Opština je opredijelila 30.000 eura.

Na zboru građana Kruševica i Vrbanja, održanom juče u prostorijama Mjesne zajednice, donešena je odluka o formiranju Organizacionog odbora za izgradnju puta.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić podsjetio je da je sve veći broj Novljana i gostiju koji dolaze na Kruševice i Vrbanj. Za posljednjih godinu dana zabilježeno je 13 hiljada posjetilaca Avanturističkog parka i zaleđa, a prema najavama naredne godine će ih biti za četiri do pet hiljada više.

Kako ističu u Opštini Herceg Novi, put će biti proširen na najkritičnijim lokacijama, na dionici od Kruševica do Vrbanja.

Za predsjednika Organizacionog odbora izabran je potpredsjednik Opštine Herceg Novi Miloš Konjević, dok su članovi Slavko Vavić, Mićo Murisić, Krsto Tomašević, Savo Radović, Vido Pavlović i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Boro Lučić.

Kada je u pitanju uređenje kompletnog puta, najrealnija opcija je da ono bude rađeno po fazama, imajući u vidu da se radi o projektu velike vrijednosti za koji će biti potrebno obezbijediti dodatna sredstva. Poslu treba da prethodi izrada glavnog projekta proširenja i uređenja puta.Na zboru je poručeno da će za kompletnu realizaciju ovog projekta zajednički morati raditi lokalna samouprava, država i preduzetnici sa Kruševica i Vrbanja, te da ne treba isključiti mogućnost apliciranja za sredstva iz evropskih fondova, s obzirom na to da se radi o izgradnji infrastrukture koja ima za cilj valorizaciju zaleđa, oživljavanje sela, podsticaj razvoju održivih vidova turizma i poljoprivredne proizvodnje , navode u Opštini.


rtcg.me rtcg.me
vrbanja rtcg herceg kruevica optini biti projekat proiren vrbanj kruevice novi puta


User comments